Ինքնաստուգում

Վաղուց, շատ վաղուց մի մարդ էր ապրում: Նա աշխարհի ամենաբարի մարդն էր: Հենց որ լույսը բացվում էր, վերցնում էր իր սրինգն ու շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք: Նա իր սրինգի քաղցր մեղեդիներով մխիթարում էր  վշտացածներին, բժշկում հիվանդներին: Երբ լսում էին նրա նվագը, թշնամիները հաշտվում էին, խոսում սիրո և եղբայրության մասին:

Մի անգամ ուշ գիշերով մարդը տուն էր վերադառնում անտառի միջով: Հանկարծ շատ մոտիկից լսվեց գայլերի ոռնոցը, մի քիչ հետո խավարի մեջ պսպղացին նրանց աչքերըՄարդը մի պահ քարացավ բայց իսկույն սթափվեց ձեռքն առավ սրինգն ու սկսեց նվագել: Հնչեց կախարդական մեղեդին, և գայլերը նստեցին գետնին, գլուխները դրեցին առջևի թաթերի վրա ու կարծես քարացան:

 1. Բնութագրիր այս պատմության մարդուն՝ պատմելով նրա կատարած գործերի մասին:-Այս պատմության մարդը աշխարհի ամենաբարի մարդն էր: Նա ուներ կախարդական սրինգ, երբ նա սրինգով նվագում էր, վշտացած մարդկանց մխիթարում էր, չար մարդկանց դարձնում էր բարի, մի խոսքով շատ բարի մարդ էր:
 2. Մարդն ինչպես փրկվեց գայլերից:-Երբ նա տեսավ գայլերին, սկզբում քարացավ, իսկ հետո վերցրեց իր սրինգն և սկսեց նվագել, գայլերը հանգստացան, նստեցին գետնին, գլուխները դրեցին թաթերին և դարձան բարի գայլեր:
 3. Վերնագրիր տեքստը:-<<Կախարդական սրինգն ու բարի մարդը>>
 4. Շարունակիր՝ աշխարհ, ճանապարհ, ճանապարհորդ:
 5. Աշխարհ բառով կազմիր բառեր՝ աշխարհամաս, աշխարհընկալում, բնաշխարհ:
 6. Համառոտիր նախադասությունը՝

Նա իր սրինգի քաղցր մեղեդիներով մխիթարում էր  վշտացածներին:-Նա մխիթարում էր:

 1. Հետևյալ բառերի հոմանիշները գրիր՝ մխիթարել, պսպղալ, թշնամի:-Մխիթարել-սփոփել, ամոքել

Պսպղալ-ցոլալ, ճառագայթել, փայլել

Թշնամի-հակառակորդ, ոսոխ

 1. Նշված նախադասությունը կետադրիր:- մի պահ քարացավ, բայց իսկույն սթափվեց ձեռքն առավ

Сомастаятелноя работа

Погода стала меняться. Из-за далёкого горизонта неслись и приближались низкие облака. Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. Налетел резкий ветер. Он зашумел тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по реке. «Дождь пойдёт проговорила Нина.

Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель. Река покрылась пузырьками, когда сплошной полосой хлестнул проливной дождь. Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!»

Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. Они повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце.

Մաթեմաթիկա

 1. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
  ա․ (72; 96)=12
  բ․  (90; 126); 10 , 2
  գ․  (108; 198);2
  դ․  (125; 200);5 , 10
  ե․  (175; 324);5
  զ․  (40; 56; 72):10 , 2, 3
  է.  (120; 140; 189):10 20, 10
 2. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
  ա․ (88; 104); 1 , 2
  բ․  (85; 102);5 , 2
  գ․  (31; 40);1 , 10 , 20
  դ․  (140; 224);20 ,1
  ե․  (45; 48; 81);5  , 1 , 1
  զ․  (57; 76; 83);1 , 1 , 1
  է․  (260; 325; 455) 20 , 5 , 5
 3. Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը․
  • ա․ [21; 28]1 , 2
  • բ․  [84; 108]2 , 2
  • գ.  [160; 260]20 10 , 20 10
  • դ․  [14; 35; 42]2  5
  • ե․  [15; 40; 45]5 , 5 , 5Q
 4. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը․
  • ա․  [23; 31]1 , 1
  • բ․   [32; 35]2 , 5
  • գ.   [54; 126]2 6
  • դ․   [48; 36; 54]2, 2 , 2
  • ե․   [51; 68; 85]։1 ,2 ,5

10 փաստ Լոռու մասին

Լոռու մարզ- Հայաստանի 10 մարզերից մեկը Լոռի — պանրատեսակ Լոռի հեռուստաընկերություն

— Լոռում մարզում հեռարձակվող հեռուսաընկերություն Թատերական Լոռի — թատերական

երկամյա փառատոն է Լոռի, ավատատիրական պետություն 10-11-րդ դարերում Լոռի, բերդ

Ստեփանավանի մոտ Լոռի — գյուղ Արևելյան Հայաստանում, Կարսի մարզիԱրդահանի

գավառում Լոռի — գյուղ Օսմանյան կայսրությունում, Տրապիզոնի վիլայեթիԳյումուշխանեի

գավառումԼոռի — գետ Հայաստանի Լոռու մարզում, Ձորագետի ձախ վտակը Լոռի — ՀԿԿ

Կետերի փոխարեն գրի՛ ր է, ե կամ ո:

«Մի անգամ իմ բարեկամ մի  որսորդ մեր հանդի անտառուտ սարերից մի եղնիկ նվեր բերեց երեխաներիս համար»:
Այսպես սկսեց ընկերս աշնանային մի երեկոերբ նստած միասին նրա պատշգամբում, հիացած նայում  էինք հեքիաթական վերջալույսով վարվռուն սարերին, որոնց վրա մակաղած հոտերի նման մեղմորեն հանգչում էին ոսկեգեղմ անտառները:
«Այդ մի մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:
Կամաց-կամաց մեր վրա սովորեց նա,  էլ  չեր փախչում,  չեր վախենում մեզնից,  մանավանդ շա՜տ մտերմացել էր երեխաներիս հետ, նրանց հետ միասին վազվզում էր պարտեզում, նրանց հետ ճաշում էր, նրանց հետ քնում:
Մի բան ինձ շատ էր զարմացնում: Եղնիկը թև այնպես ընտելացել էր մեզ, սովորել էր մեր տանն ու դռանը, բայց մեկ-մեկ մեզնից թաքուն բարձրանում  էր այս պատշգամբը և ուշագրավ, լռիկ նայում էր հեռու` անտառներով փաթաթված սարերին, ականջները լարած խորասույզ լսում էր անտառների խուլ ու անդուլ շառաչը,  որ   երբեմն ուժեղանում էր, երբեմն բարականում` նայելով հովերի թափին: Նայում էր նա այնպե՜ս անթարթ և այնպե՜ս ինքնամոռաց, որ  երբ պատահում էր  բարձրանում էի պատշգամբը, ինձ բավական միջոց չեր նկատում և երբ հանկարծ ուշքի էր գալիս, նետի պես ծլկվում էր մոտիցս…

ANGLEREN

Grade_______________5-1________________

 1. Write the plural forms.

1. I can see two (fish) __fishes____________ in the fish tank.

2. How many (child) _guys_____________ are there in the school yard?

 3. We still need three more forks and (knife) ___ knives ___________ for our dinner guests.

 4. Many trees lose their (leaf) ___ sheets __________ in the fall.

5. Many (deer) ____ reindeer __________ live in that forest.

6. Sharks can grow thousands of (tooth) ___teeth___________ in a lifetime.

7. What is the population of Mexico? How many (person) __ people____________ live there?

2. Please write the correct form of the adjective in parentheses.

1. Timmy is (young) than his brother. ..

2. Sheila ran (fast) than I did.

 3. Tom is (angry) than his boss about the situation.

 4. The book is (slow) than the movie.

5. The weather is (hot) today than yesterday.

 6. Jeff is the (big) football player on the temn.

 7. Tom is the (happy) of all the students.

Մաթեմ

Ուղղանկյուն

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 3 սմ է, մյուսը` 7սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։3+3+7+7=20     7×5=25

2Ուղղանկյան կողմերից մեկը 5 սմ է, մյուսը` 9սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։5+5+9+9=28    9×5=45

3 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։25+25+18+18=86   18×25=270

4Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 3600 սմ2  է, իսկ կողմերից մեկը՝ 40սմ։3600:40=90

5. Ուղղանկյան լայնությունը 23 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 7 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։

6.Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 16 սմ է։16×2=32

7. Քառակուսու կողմը 4 մ է։ 3 այդպիսի քառակուսիների կպցնելով իրար ստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդ ուղղանկյան մակերեսը։4×3=12 12×4=48

8 Երբ ուղղանկյան լայնությունը մեծացրեցին 5 սմ-ով, իսկ երկարությունը՝ 10 սմ-ով, ապա ստացված ուղղանկյան պարագիծը հավասարվեց 80 սմ-ի։ Որքա՞ն էր ուղղանկյան պարագիծը։

9 24 սմ պարագիծ ունեցող ուղղանկյունը տրոհված է 18 և 12 պարագծերով երկու փոքր ուղղանկյունների ինչպես ցույց է տրված նկարում։ Գտնել մեծ ուղղանկյան մակերեսը։18+12=30 30-24=6  6:2=3 24:2=12 12-3=9 9×3=27

10 Նկարում պատկերված են երկու ուղղանկյուններ, որոնցից մեկի կողմերի երկարություններն են 9 և 12, իսկ մյուսինը՝ 8 և 10։ Կապույտ պատկերի մակերեսը հավասար է 80-ի։ Գտնել նարնջագույն մասի մակերեսը 52