Ինքնաստուգում

Վաղուց, շատ վաղուց մի մարդ էր ապրում: Նա աշխարհի ամենաբարի մարդն էր: Հենց որ լույսը բացվում էր, վերցնում էր իր սրինգն ու շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք: Նա իր սրինգի քաղցր մեղեդիներով մխիթարում էր  վշտացածներին, բժշկում հիվանդներին: Երբ լսում էին նրա նվագը, թշնամիները հաշտվում էին, խոսում սիրո և եղբայրության մասին:

Մի անգամ ուշ գիշերով մարդը տուն էր վերադառնում անտառի միջով: Հանկարծ շատ մոտիկից լսվեց գայլերի ոռնոցը, մի քիչ հետո խավարի մեջ պսպղացին նրանց աչքերըՄարդը մի պահ քարացավ բայց իսկույն սթափվեց ձեռքն առավ սրինգն ու սկսեց նվագել: Հնչեց կախարդական մեղեդին, և գայլերը նստեցին գետնին, գլուխները դրեցին առջևի թաթերի վրա ու կարծես քարացան:

  1. Բնութագրիր այս պատմության մարդուն՝ պատմելով նրա կատարած գործերի մասին:-Այս պատմության մարդը աշխարհի ամենաբարի մարդն էր: Նա ուներ կախարդական սրինգ, երբ նա սրինգով նվագում էր, վշտացած մարդկանց մխիթարում էր, չար մարդկանց դարձնում էր բարի, մի խոսքով շատ բարի մարդ էր:
  2. Մարդն ինչպես փրկվեց գայլերից:-Երբ նա տեսավ գայլերին, սկզբում քարացավ, իսկ հետո վերցրեց իր սրինգն և սկսեց նվագել, գայլերը հանգստացան, նստեցին գետնին, գլուխները դրեցին թաթերին և դարձան բարի գայլեր:
  3. Վերնագրիր տեքստը:-<<Կախարդական սրինգն ու բարի մարդը>>
  4. Շարունակիր՝ աշխարհ, ճանապարհ, ճանապարհորդ:
  5. Աշխարհ բառով կազմիր բառեր՝ աշխարհամաս, աշխարհընկալում, բնաշխարհ:
  6. Համառոտիր նախադասությունը՝

Նա իր սրինգի քաղցր մեղեդիներով մխիթարում էր  վշտացածներին:-Նա մխիթարում էր:

  1. Հետևյալ բառերի հոմանիշները գրիր՝ մխիթարել, պսպղալ, թշնամի:-Մխիթարել-սփոփել, ամոքել

Պսպղալ-ցոլալ, ճառագայթել, փայլել

Թշնամի-հակառակորդ, ոսոխ

  1. Նշված նախադասությունը կետադրիր:- մի պահ քարացավ, բայց իսկույն սթափվեց ձեռքն առավ

Сомастаятелноя работа

Погода стала меняться. Из-за далёкого горизонта неслись и приближались низкие облака. Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. Налетел резкий ветер. Он зашумел тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по реке. «Дождь пойдёт проговорила Нина.

Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель. Река покрылась пузырьками, когда сплошной полосой хлестнул проливной дождь. Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!»

Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. Они повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце.