Մաթեմաթիկա

 1. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
  ա․ (72; 96)=12
  բ․  (90; 126); 10 , 2
  գ․  (108; 198);2
  դ․  (125; 200);5 , 10
  ե․  (175; 324);5
  զ․  (40; 56; 72):10 , 2, 3
  է.  (120; 140; 189):10 20, 10
 2. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
  ա․ (88; 104); 1 , 2
  բ․  (85; 102);5 , 2
  գ․  (31; 40);1 , 10 , 20
  դ․  (140; 224);20 ,1
  ե․  (45; 48; 81);5  , 1 , 1
  զ․  (57; 76; 83);1 , 1 , 1
  է․  (260; 325; 455) 20 , 5 , 5
 3. Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը․
  • ա․ [21; 28]1 , 2
  • բ․  [84; 108]2 , 2
  • գ.  [160; 260]20 10 , 20 10
  • դ․  [14; 35; 42]2  5
  • ե․  [15; 40; 45]5 , 5 , 5Q
 4. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը․
  • ա․  [23; 31]1 , 1
  • բ․   [32; 35]2 , 5
  • գ.   [54; 126]2 6
  • դ․   [48; 36; 54]2, 2 , 2
  • ե․   [51; 68; 85]։1 ,2 ,5