10 փաստ Լոռու մասին

Լոռու մարզ- Հայաստանի 10 մարզերից մեկը Լոռի — պանրատեսակ Լոռի հեռուստաընկերություն

— Լոռում մարզում հեռարձակվող հեռուսաընկերություն Թատերական Լոռի — թատերական

երկամյա փառատոն է Լոռի, ավատատիրական պետություն 10-11-րդ դարերում Լոռի, բերդ

Ստեփանավանի մոտ Լոռի — գյուղ Արևելյան Հայաստանում, Կարսի մարզիԱրդահանի

գավառում Լոռի — գյուղ Օսմանյան կայսրությունում, Տրապիզոնի վիլայեթիԳյումուշխանեի

գավառումԼոռի — գետ Հայաստանի Լոռու մարզում, Ձորագետի ձախ վտակը Լոռի — ՀԿԿ