Տարբերակ 1

Տարբերակ 1

1․ Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները.

24-24, 12, 8,6,4,3

36-36,6,18,2, 4,9,12,3,18,2,

19-19,1,

2․ Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով․

654,3785,7452,95, 3784-95,654,3784,3785,7452

3.  Հայտնի է , որ թիվը բաժանվում է  9-ի, ի՞նչ թվանշան  պետք է գրված լինի *-ի փոխարեն:

  *110-7110       

4. Արտահայտի՛ր 8կմ6մ5դմ-ը դեցիմետրերով։  80 065 դմ

5. Բերված օրինակներում աստղանիշները փոխարինել անհրաժեշտ թվանշաններով

ա)

Безымянный

6850-4004=2846  բայց պետք է լինի  6860-4004=2856

բ)

Безымянный  27×35=945

7. Ուղղանկյան երկարությունը 16 սմ է, իսկ լայնությունը 2 անգամ փոքր է երկարությունից: Գտի՛ր այդ ուղղանկյան մակերեսը: S=128

8. Երկու մառաններում 1183 շիշ գինի կա, առաջինում երկրորդից 183-ով ավելի է։ Ամեն մառանում քանի՞ շիշ գինի կա։

 1-ին մառան-683 2-րդ մառան -500

9. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը․

=400

10․ Մի շարքում կանգնած են Անին, Դավիթը, Սյուզին, Նարեկը և Արենը: Անին գտնվում է Սյուզիից ձախ, բայց Նարեկից աջ: Նարեկն ու Արենը իրար կողք կանգնած չեն, իսկ Դավիթը չի գտնվում ո՛չ Նարեկի կողքը, ո՛չ Արենի կողքը, ո՛չ էլ Անիի կողքը: Ի՞նչ հերթականությամբ են կանգնած նրանք:

Նարեկ, Անի, Արեն, Սյուզի,Դավիթ,