Առաջին ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան- Հովհաննես Դավթյան,5-1
Ընտրությամբ խումբ- Հաստոցային գրաֆիկա
Երկարացվա օրվա ծառայություն- օգտվում եմ
Երթուղային ծառայություն- երկկողմանի
Լրացուցիչ կրթություն- դպրոցում