Առաջադրանքներ դասարանում և տանը

  1. Բառերից անջատի´ր նախածանցները:

Վերհանել, դժբախտ, անհնար, չկամ, չգալ, դժգոհ, անհեռատես, արտաբյուջե, ներմուծել:

  1. Պարզ բառերին արմատներ ավելացրո´ւ և ստացի´ր բարդ բառեր: Շնաձուկ, գինետուն, բուսակեր, հուսախաբ,լուսամուտ, տարեվերջ,օրօր։
  2.  գինի, բույս, հույս, լույս, տարի, օր:

3. Գրի´ր բառերի առաջին արմատները չհնչյունափոխված ձևով և որոշի´ր, թե բառերում ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Օրինակ՝ լուսամուտ- լուս-լույս

Լուսամուտ, այգեպան-այգի, սիրահար-սեր, առվակ-առու, գոտեպնդել-գոտի, մթնել-մութ, հուսահատություն-հույս, ընկուզենի-ընկույզ,  գրող-գիր, Էջմիածին-էջ:

  1. Առանձնացրո´ւ գոյականները:

Աշխատելով, աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչով, խոսքով, վազելով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսքում, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

5. Բառերը բաժանի´ր արմատների, ածանցների: Չմոռանա´ս հոդակապը:

        Օրինակ՝ Մարդակեր =մարդ+ա+կեր

       Դաս+ա+ցուցակ, չ+տես, մարդ+ա+կեր, յուղ+ոտ, հաց+աման, աման+եղեն, լույս+ավոր, լույս+ա+մուտ, ան+տես+անելի, խոշոր+ա+ցույց, ցույց+ա+մատ, դուռ+նակ, լավ+ություն, ան+հոգ+նել, դժ+գոհ, քար+ոտ, պարսիկ+ուհի, հայ+ուհի, Վրաստան:

  1. Ա խմբի բառերին միացրո´ւ Բ խմբի ածանցները և ստացի´ր նոր բառեր:

        Ա. Հաց, հայ, հնդիկ, հոտ, գոհ, գարուն

        Բ. Եղեն, ան(նախածանց), դժ(նախածանց), ային, ստան, ուհի

Հացեղեն,հայուհի,Հնդկաստան,անհոտ,դժգոհ,գարնանային։

  1. Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:

Նստելու համար մի հարթ տեղ եմ փնտրում: (հարդ, հարթ)

Քամին ամբողջ հարդը բարձրացրել ու պտտում էր օդում: (հարդ, հարթ)
Տարբեր ախտեր քայքայել էին մարմինը: (աղտ, ախտ)
Փոշիով ու աղտ էր ծածկված փողոցը: (աղտ, ախտ)
Մի ուղտ քարավանից առանձնացել էր: (ուղտ, ուխտ)
Քո արած ուխտ թանկ է բոլորիս համար: (ուղտ, ուխտ)

  1. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինի՛ր:

Թախտ, զմրուխտ, նախշուն,  ճամփորդ, ճեղք, կողպեք, գաղտնիք, ճամփորդել,սանդուղք,  վախկոտ, տախտակ, եղբայր, նուրբ, երփներանգ, համբուրել:

Ես և իմ եղբայրը որոշեցինք ճամփուրդել մոտակա անտառում։ Սկզբում մենք հանդիպեցինք նուրբ և երփներանգ ծաղիկների, հետո հանդիպեցինք մի աշտարակի, որտեղից մի աղջկա ձայն էր գալիս ։Մենք որոշեցինք մտնել ներս, բայց կողպեքով այն փակ էր։Ես հասկացա ,որ մի գաղտնիք կար այնտեղ։Հանկարծ մի վախկոտ նապաստակ հայտնվեց և և վազեց դեպի թախտի մոտ։Երբ ես վազեցի նրա հետևից , հանդիպեցի մի տախտակ,որի տակ մի զմրուխտե բանալի գտա և դրանով բացեցի դուռը։Սանդուղքով բարձրանալիս մենք հանդիպեցինք մի նախշուն աղջկա , ում գողացել էր չար կախարդը։Մենք դուրս բերեցինք աղջկան աշտարակից,իսկ նա մեզ համբյուրեց ու շնորհակալություն հայտնեց։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s