Թեստ 3

Ջանի Ռոդարի
Ջելսոմինոյի արկածները

 1. Տեքստի 4  բառերում  տառի փոխարեն  վանդակ  է  դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը ̀  լարացնելով բաց թողած տառերը:

_անգամ___

ավելորդ

___երբ_____

____սուրբ_______

 1. Բնագրից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ,  բաժանի՛ր բաղադրիչների:

____քախհան__________________          ___քաղ_+__հան___________

_____ակնթարթ________                      ___ակն_+__թարթ___________


___շաղակրատ       ____շաղ+ա+կրատ______________

_____________________                             ____________________

 1. Տեքստից դու՛րս  գրիր տրված բառերի հոմանիշները.

ա/ աստիճան         _սանդուղք_____________      

բ/ սիրուն                __գեղեցիկ____________

գ/ բղավել               __ճչալ____________

դ/ դաշտ                 _____արտ_________

 1. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ քաղհան – բարդ 

բ/ չար – պարզ

գ/ երազ  – ածանցավոր

դ/տանձ — պարզ

 1. Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

ա/հարևան
բ/ ճյուղ

գ/ ծառ

դ/ամուսին

 1. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված:

ա/ պարտեզ – գոյական

բ/ տանձ – գոյական   

գ/ առավոտյան -գոյական         

դ/  միտք – գոյական

 1. Տեքստից ընտրի՛ր չորս բառ (ոչ բայ) և դարձրու՛  բայեր:

_____երազ_________                            _______երազել_______

_______գեղեցիկ____                            ________գեղեցկանալ______

___կատակ_____                              ______կատակել_______

_____պատասխան____                             ____պատասխանել______

 1. Որ՞ն է տրված նախադասության ենթական.

Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին: 

_Ջելսոմինոն__________

 1. Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:

Բայց այդ պահին նրա գլխում մի ուրիշ միտք ծագեց, ավելի ճիշտ՝ մի փոքր քմահաճույք. «Իսկ եթե օգտվեմ իմ ձայնի՞ց»:

 1. Կետադրի՛ր տեքստում ընդգծված նախադասությունը: Դեռ արևը մայր չէր մտել, երբ ամբողջ շրջակայքն իմացավ պատահածի մասին:
 2. Դո՛ւրս գրիր Ջելսոմինոյին բնութագրող արտահայտություններ:

___Ջելսոմինոն մի փոքր ծույլ էր, բայց շատ խելացի էր:____________________________________________

________________________________________________________________________

 1. Ո՞րն էր Ջելսոմինոյի հիմնական նպատակը.  

ա/ ահագին ուժ խնայելը

բ/ բարձր ձայն ունենալը

գ/ ճյուղերից տանձեր թափելը

դ / սանդուղք բերելը

 1. Ի՞նչ միտք ծագեց Ջելսոմինոյի մտքում:

______Նա որոշեց չօգտվել սանդուղքից և օգտվել իր ձայնից:________

_______________________________________________________________________

 1. Ինչո՞ւ էր բնակիչների մի մասը Ջելսոմինոյին համարում չար վհուկ, մյուս մասը՝ բարի ոգի:

________Որովհետև մարդիկ տարբեր են, և իրենց կարծիկները նույնպես տարբեր են:____________________

________________________________________________________________________

 1. Ինչո՞ւ հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ գյուղացու կնոջը:

______Որովհետև նա ևս մեկ անգամ շաղակրատելու հնարավորություն էր ստանում:_________

_______________________________________________________________________