Թեսթ 1Ջանի ՌոդարիՏարօրինակ Հարցեր

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
  ——————¹³ñӳ헗—————

——————»րµ»ù————————
——————անգամ———————————

——————ամբողջ——————————

 • Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպող շրջերես բառը:
  ա/երեսառած

բ/կամակոր   

գ/հակառակ կողմով
դ/բոլորին հակառակ

 • Գրի՛ր տեքստում ընդգծված բառերի հականիշները:
  — վատ —————                        լավ ———————

սովորական —               —— անսովոր ————

—— երկար ———————              — կարճ —————————
—— ունի ———————                — չունի —————————

 • Տեքստի տրված բառերից  որո՞ւմ վերջածանց չկա.

ա/սովորական
բ/ինչուիկ
գ/բոլորովին
դ/գարեջուր

 • Տեքստի տրված բառերից ո՞րն է դրված եզակի թվով.

ա/աչքերը        —————————————                      

բ/ հարցերին     —————————————                    

գ/ դարակները  —————————————                    

դ/ խրճիթ          —————————————                     

 • Տեքսից դու՛րս գրիր երկուական գոյական և ածական:

— հարցեր ——————————    — զարմանալի ———————————
——ամպ—————————          —— երկար ——————————