Նուկիմ քաղաքի խելոքները: Ավ. Իսահակյան

Ավանով- շրջան

խանութպան-խանութատեր

կտոր-կտոր-մաս-մաս                                                                                                                                                            

նիզակ-տեգ 

քսակ-կտոր  

սան-մանուկ