Անհատական ուսումնական պլան


Անուն,
Հովհաննես

Ազգանուն-Դավթյան

Հասցե-ք․Երևան,Աթոյան անցուղի,5-րդշենք,27բն․։

Դասարան— 4-ի 1դ․
Ընտրությամբ գործունեություն-Լրացուցիչ կրթություն- Բուսաբան-կենդանաբաններ


Երկարօրյա ծառայություն-  այո

Երթուղային ծառայություն՝ միակողմանի, երկկողմանի — երկկողմանի