13․05.2020

 1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
 2. Թիվը գրի՛ր տառերով. Վեց հայուր   յոթանասունչորս հազար  ութ հարյուր քսան
 3. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600 000+70 000+4000+800+20
 4. Հարևան թվերն են 674819, 674821,
 5. Հաջորդող թիվն է 674821,
 6. Նախորդող թիվն է 674819,
 7. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.

6 7 4 8 2 0
+ 2 5 8 1 4 5
9 3 2 9 6 5

 

6 7 4 8 2 0
+ 8 0 8 1 3
7 5 5 6 3 3

 

 1. Փոքրացրո՛ւ 40937-ով, 203451-ով.
6 7 4 8 2 0
4 0 9 3 7
6 3 3 8 8 3

 

6 7 4 8 2 0
2 0 3 4 5 1
4 7 1 3 6 9
 1. Մեծացրո՛ւ 100 անգամ. 67482000
 2. Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ.67482
 3. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենափոքր վեցանիշ թիվը.204678
 4. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենամեծ վեցանիշ թիվը.876420
 5. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր 5 հատ վեցանիշ թիվ.476820 867420 647280 204678 786240
 6. Կազմածդ թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով. 867420 786240 647280 476820 204678

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

 

Ա․ Հաշվի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 450 է, երկորդը 10 անգամ փոքր է առաջինից, իսկ երրորդը 5 անգամ մեծ է երկորդից։

Լուծում 450:10=45,45×5=225,450+225+45=720

Պատ՝720

 

Բ․ Գտի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնից առաջինը 2500 է, երկորդը առաջինից 10 անգամ փոքր է, իսկ երրորդը առաջինից 10 անգամ մեծ է։

Լուծում 2500:10=250 2500×10=25000 2500+250+25000=27750

Պատ՝27750

 

Գ․ Երեք թվերի գումարը 8000 է։ Առաջին գումարելին 1800 է, որը 2 անգամ փոքր է երկրորդ գումարելիից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում 8000-1800-900=5300

Պատ՝5300

 

Դ․ Երեք թվերի գումարը 18500 է։ Առաջին գումարելին 4500 է, երկրորդ գումարելին 2 անգամ մեծ է առաջինից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

                                                        Լուծում       18500-4500-9000=5000

Պատ՝5000

 

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s