13․05.2020

  1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
  2. Թիվը գրի՛ր տառերով. Վեց հայուր   յոթանասունչորս հազար  ութ հարյուր քսան
  3. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600 000+70 000+4000+800+20
  4. Հարևան թվերն են 674819, 674821,
  5. Հաջորդող թիվն է 674821,
  6. Նախորդող թիվն է 674819,
  7. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.

Շարունակել կարդալ “13․05.2020”

մաթեմ 12․05.2020

  1. Համեմատի՛ր և դի՛ր համապատասխան նշանը(<, >, =)։……..

30 ժ > 180 ր

70 ժ < 8000 ր

20 ժ =1200 ր

50 ժ > 2900 ր

10 ժ  < 601 ր

9 ժ> 480 ր

3 դար < 301 տարի

5 դար > 50 տարի

8 դար > 180 տարի

Շարունակել կարդալ “մաթեմ 12․05.2020”

05․05.2020

1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.
ա) երեք հարյուր քառասունհինգ հազար չորս հարյուր տասնչորս -345414
բ) հինգ հարյուր յոթ հազար ութսունվեց -507086
գ) հարյուր տասներկու հազար քառասունմեկ -112041
դ) հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր քսանհինգ -153425

2. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։
4500 ։ 10 + (5000 : 100 + 5) x 10 = 1000
6300 : 63 : (400 : 8 x 2) =1
32 x (5 x 2) + (30 x 20 + 800:10) =1000
5000 ։ (25 x 4 x 10) =5
500 x (250 : 10 : 5 ) x 10 =25000 Շարունակել կարդալ “05․05.2020”

Մաթեմ 29.04.20

Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

20451 —  քսան հազար  չորս հարյուր հիսունմեկ

35740 – երեսունհինգ հազար  յոթ հարյուր քառասուն

30045 –երեսուն հազար քառասունհինգ

64009 – վաթսունչորս հազար  ինը

300474 –երեք հարյուր  հազար չորս հարյուր յոթանասունչորս

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

6545 + 3218 – 3 x 700 =9763– 2100= 7663

235 x 3 – 4200 : 60 = 705–70=635

8100: 90 + (35×6): 7=90+30=120

3500 : 70 + (240 x 10) : 8 =50+300=350 Շարունակել կարդալ “Մաթեմ 29.04.20”

ԵՐԿՐՈՐԴ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՍ ԴԵՊԻ ԼՈՒՍԻՆ

Վերադառնալով Անգլիա՝ ես ինձ խոսք տվի, որ այլևս ոչ մի ճանապարհորդություն չկատարեմ, բայց մի շաբաթ էլ չանցավ, որ պետք եղավ կրկին ճանապարհ ընկնել:

Բանը այն է, որ միջին տարիքի իմ մի հարուստ ազգականի խելքին չգիտեմ ինչու փչել էր, իբրև թե աշխարհում գոյություն ունի այնպիսի երկիր, ուր հսկաներ են ապրում:

Նա ինձ խնդրեց անպատճառ գտնել այդ երկիրը և փոխարենը խոստացավ մեծ ժառանգություն թողնել ինձ: Նա հսկաներին տեսնել շատ էր ուզում:

Ես համաձայնեցի, նավը սարքավորեցի, և ճանապարհ ընկանք դեպի Հարավային օվկիանոսը:

Ճանապարհին ոչ մի զարմանալի բանի չպատահեցինք, բացի մի քանի թռչող կանանցից, որոնք թիթեռների պես օդում ճախրում էին: Շարունակել կարդալ “ԵՐԿՐՈՐԴ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՍ ԴԵՊԻ ԼՈՒՍԻՆ”